ALGEMENE VOORWAARDEN

Men zegt wel eens dat het aanvinken van je ‘akkoord met de algemene voorwaarden’ ’s werelds meest voorkomende leugen is. Toegegeven: ik klik zelf ook regelmatig dat vinkje aan, zonder de algemene voorwaarden daadwerkelijk te hebben gelezen. Mijn argument zal hetzelfde zijn als dat van menig ander: veel te lange en te ingewikkelde tekst, oftewel: “het zal wel”.

HANDIGE SAMENVATTING

Toch kan het handig, of zelfs noodzakelijk zijn om de belangrijkste voorwaarden te kennen, voordat je een overeenkomst aangaat. Om die reden heb ik een samenvatting gemaakt in begrijpelijke taal.

Ik haal hier de voor mij belangrijkste punten aan. Vanzelfsprekende details en uitzonderlijke situaties laat ik in de samenvatting achterwege. Niet het meest vriendelijke stukje tekst, maar wel belangrijk om misverstanden te voorkomen.

LET OP: ONDERSTAANDE SAMENVATTING IS NIET RECHTSGELDIG.

De originele, uitgebreide algemene voorwaarden zijn dat wel, dus vergeet deze bij twijfel niet eerst te raadplegen. Je kunt ze hier downloaden. Heb je na het lezen van de samenvatting of de complete versie nog vragen, dan kun je me altijd mailen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Vóór levering van dienst of product

 1. Elke offerte is kosteloos en vrijblijvend. De geldigheid van een offerte is 60 dagen.
 2. Eerdere offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Ik ga dusdanig met jouw informatie en gegevens om, dat jouw belangen en privacy niet geschaad worden. Zie ook de privacyverklaring.
 4. Alleen schriftelijke afspraken gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken of toezeggingen kunnen wij beiden geen rechten ontlenen.
 5. Ik hanteer een uurtarief (of projectprijs). Wanneer wordt afgeweken van onze overeenkomst (lees: meerwerk), wordt dit gefactureerd op basis van het uurtarief, tenzij vooraf anders afgesproken.
 6. Levertijden geef ik schriftelijk door. Deze zijn afhankelijk van eventueel nog door jou aan te leveren materiaal en tijdige reactie na aanlevering van mijn concepten.
 7. Wij zijn beiden vrij om in onderling overleg tussentijds de overeenkomst te wijzigen. Als daardoor de prijs verandert, dan wordt dit op tijd aangegeven. Ik heb het recht om een wijziging te weigeren. Als de wijziging van mijn kant komt, dan breng ik daar geen extra kosten voor in rekening.
 8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte informatie.
 9. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle auteursrechten bij mij: yukiko.nl.
 10. Bij opdrachten boven 500 euro vraag ik een aanbetaling van 20%, boven de 1500 euro een aanbetaling van 50%.

Na levering dienst of product

 1. In geval van teksten: jij hebt als deskundige de plicht om geleverde teksten te controleren op technische juistheid, zie ook het volgende punt. Ik ben niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van vakjargon.
 2. Je dient mijn geleverde diensten binnen 5 werkdagen te controleren op onjuistheden en/of onzorgvuldigheden.
 3. Indien je binnen de gestelde termijn geen feedback geeft, dan is er sprake van levering. In dat geval ga ik over tot facturering.
 4. Heb je onverhoopt een klacht over geleverd werk of een factuur, dan dient deze binnen 5 dagen te worden gemeld. Zolang de klacht loopt, hoef je niet te betalen. Als na deze termijn van 5 dagen geen klacht wordt gemeld, dan beschouw ik de opdracht of factuur als akkoord.
 5. De betalingstermijn van de factuur is, tenzij anders afgesproken, veertien dagen na factuurdatum.

Nogmaals, bovenstaande is slechts een samenvatting in begrijpelijke taal. De volledige algemene voorwaarden kun je hieronder downloaden.